Nominační kritéria na LODM 2019

Akce které budou sledované pro účely nominace na LODM 2019

LODM se mohou účastnit v kategorii mladší závodníci rok narození 2007 a 2008 v kategorii starší 2006 a 2005

Každý kdo chce běhat za Karlovarský kraj můsí mít trvalé bydliště v karlovarském kraji.

- 30.3. účast na jarním soustředění západočeské oblasti

- 6.4. krátká trať VPM

- 27.4. OŽ MAS 

- 1.5. sprint BSO

- účast na soustředění západočeské oblasti pře vyzývacím pohárem 

- 11.5. vyzývací pohár KSU

 

Nominace bude provedena posouzením výkonnosti a účasti na všech akcích zařazených do niminačních kritérií.

 

Odpovědné osoby za výběr závodníků jsou Karel Rambousek a Jitka Dítková.

Výběr budou konzultovat i s ostatními trenéri mládeže v Karlovarském kraji.