Pravidla pro školy a družstva

 

1. Soutěží se podle pravidel ČSOS (k dispozici na www.orientacnibeh.cz)
 
2. Pro určení žáků do jednotlivých kategorií platí pravidlo:
V dané kategorii mohou startovat žáci příslušného ročníku a příslušného roku narození, přičemž obě podmínky musí platit současně.
Závodníci nemohou startovat ve vyšší věkové kategorii !!!
 
3. Účast:  
    • V okresních kolech startuje v družstvu školy neomezený počet závodníků.
• V krajském a republikovém finále mohou startovat v družstvu školy v každé kategorii 5 závodníků.
• Krajského kola se může zúčastnit (a bude i hodnocena) každá škola, bez ohledu na to, zda-li se zúčastnila okresního kola
• Každé družstvo vede 1 vedoucí starší 18-let pověřený ředitelstvím příslušné školy.
 
4. Hodnocení:  
    • Do soutěže družstev ve všech kategoriích bodují vždy dva nejlepší závodníci! Již od okresních kol se body přidělují podle počtu zúčastněných družstev x 2 ! (Znamená to, že v případě 12 družstev se prvnímu v kategorii přidělí 24 bodů a dalšímu o bod méně. Další závodníci družstva, kteří již nebodují body neberou, ale ani body neumořují. Je zaručeno, že každému družstvu budou přiděleny body!)
Body se přidělují dle zúčastněných družstev pro každou kategorii zvlášť.
• V případě rovnosti bodů v soutěži družstev rozhoduje o pořadí nižší součet časů bodujících členů družstva.
• Body do soutěže družstev se sčítají:
v kategorii DII, HII (D5, H5)   postup jen do krajského kola
v kategorii DIII, HIII + DIV, HIV (D7, H7 + D9, H9)
v kategorii DV, HV (DS, HS)
• Vítězové jednotlivců se vyhlašují samostatně v jednotlivých kategoriích.