Registrace 2018

Výbor rozhodl, že členské příspěvky se stanovují na rok 2018 v souladu se stanovami takto :

a)žactvo do 14 ti let a důchodci nad 65 let :

- se sportovní registrací 150 Kč

- bez sportovní registrace 100 Kč

b) studenti ,učni a ženy na mateřské dovolené

-se sportovní registrací 250 Kč

-bez sportovní registrace 150 Kč

c) ostatní členové .

-se sportovní registrací 400 Kč

-bez sportovní registrace 200Kč

 

členské příspěvky jsou splatné do 28.2 .2018 , mimořádně do 31.3.2018. noví členové platí po schválení přihlášky.

členské příspěvky lze uhradit hotově do  pokladny klubu nejlépe po únorovém běhu  v sobotu 24.2.2018 kdy proběhne i schůze, 

případně může přinést na trenink, příspěvky lze zapaltit i na účet klubu č. 0861618339/0800 jako variabilní symbol použijte číslo klubu 
0301 , do zprávy pro příjemce uvedte jméno a že se jedná o členský příspvěk na rok 2018 (vzor - Novák J. ČP 2018)